Brandstichter reeks brandjes aangehouden

vrijdag 7 augustus 2015

Ossendrecht - Woensdagmiddag heeft de politie een jongen uit Ossendrecht aangehouden voor een reeks brandjes.

Tussen 27 mei en 31 juli vonden zeker negentien branden in Ossendrecht enomgeving plaats. De meeste brandstichtingen werden eerst gestichtin hetbosgebied en verplaatsten zich daarna naar de rand van het dorp. Tijdens deschoolvakantie ontstonden ook branden in een woonwijk. Door de reeks brandenontstond veel schade en ook grote onrust in de woonwijk.

Het onderzoek leidde in het beginal naar de 14-jarige jongen. De politievoelde hem aan de tand, maar er was op dat moment te weinig bewijs om hem aan tehouden. Het onderzoek werd voortgezet. Het viel de politie op dat de brandensteeds in dezelfde woonwijk plaatsvonden. De laatste brand was op 31 juli netbuiten de dorpskern aan de Laagstraat. Een zeer attente inwoner uit Ossendrechtzag kort voor deze brand een fiets met opvallende kenmerken in de berm. Ditbleek weer een aanwijzing in het onderzoek.

Verder rechercheren leidde uiteindelijk toch naar de 14-jarige jongen uitOssendrecht, die woensdagmiddag werd aangehouden. Tijdens het verhoor van eenrechercheur en de wijkagent bekende de jongen de branden te hebben gesticht.Niet alleen in de bossen, maar ook in de woonwijk. Uit zijn verklaringen bleekdat hij de branden voor de kick had aangestoken en niet over de gevolgen hadnagedacht.

Wijkagent Frank Nolten is blij dat de aanstichter van de onrust isaangehouden: "Het is goed en fijn dat we nu weten, wie deze reeks branden heeftaangestoken. De medewerking en betrokkenheid van veel mensen in en omOssendrecht was groot en hebben tot dit resultaat geleid. Ik bedankbuurtpreventie, boswachters, gemeentelijke handhavers en bewoners, die deafgelopen tijd alert hebben gesurveilleerd. Uiteraard ook een pluim voor devrijwillige brandweer Ossendrecht, die steeds door hun bluswerkzaamheden ergerwisten te voorkomen. De jongen is vrijdag na enkele verhoren weer in vrijheidgesteld. Tegen hem wordt uiteraard proces-verbaal opgemaakt. De officier vanjustitie beslist later hoe deze zaak wordt afgedaan."

bron: politie.nl | Categorie: brand


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Putte | 112 alarmeringen Putte | Goedkoop Tanken in Putte | Supermarkten in Putte | Weerbericht Putte